SZKOLENIA

   


SZKOLENIA "Z HR-em na TY"

Do tej pory braliśmy udział w następujących szkoleniach:

  • "Work-life balance: równowaga między życiem zawodowym a osobistym", Tamara Fraj, 16.03.2015 r.
  • "Employer branding", Aleksandra Pietruszka, 08.06.2015 r.
  • "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze", Marina Mishchyshyna, 16.06.2014r.
  • "Prawo pracy - formy i rodzaje zatrudnienia w Polsce", Dominik Łysień, 28.04.2014r.
  • "Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki" na przykładzie województwa świętokrzyskiego", Justyna Dudek, 31.03.2014r.
  • "Funkcjonowanie działów HR w firmach międzynarodowych", Przemysław Markiewicz, 12.12.2013r.
  • "Inwestycje szkoleniowe w Korpusie Służby Cywilnej", Magdalena Bury, 21.11.2013r.
  • "Motywowanie pracowników w agencji pracy i doradztwa personalnego – studium przypadku", Natalia Gwiozda, Marta Zielińska, Małgorzata Tłuczykont, 15.04.2013r.
  • "Etyka biznesu", Karol Kasperczyk, 16.04.2012r.
  • "Oceny pracownicze", Radosław Zając, 26.03.2012r.