PROJEKTY

 


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2014/2015

 1. Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu "Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi" organizowanej przez Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Experience", 18-19.06.2015 r. (z artykułem: "Kształtowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykłady")
 2. Organizacja seminarium "Grywalizacja. Wejdź z nami do gry" z udziałem ekspertów-praktyków, 01.06.2015 r.
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty" ("Work-life balance: równowaga między życiem zawodowym a osobistym" – 16.03.2015 r., "Employer branding" – 08.06.2015 r.)
 4. Udział w "Festiwalu HR" organizowanym przez Koło "Personalni" z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.04.2015 r.
 5. Jubileuszowe spotkanie Koła "HR-owców" z okazji 5-lecia działalności, 20.11.2014 r.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2013/2014

 1. Organizacja seminarium "Employer branding" z udziałem ekspertów - praktyków, 19.05.2014 r.
 2. Wizyta studyjna w Agencji Zatrudnienia "Work Express" w Katowicach, 12.03.2014 r.
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty" ("Inwestycje szkoleniowe w Korpusie Służby Cywilnej" – 21.11.2013 r.; "Funkcjonowanie działów HR w firmach międzynarodowych" – 12.12.2013 r.; "Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki" – 31.03.2014 r.; "Prawo pracy – formy i rodzaje zatrudnienia w Polsce" – 28.04.2014 r.)
 4. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi", organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 08-09.05.2014r. (z artykułem "Zarządzanie różnorodnością - wykorzystanie potencjału pracowników generacji Y"
 5. Udział w II Ogólnopolskim Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych i Społecznych "STER: Strategia – Taktyka – Ekonomia – Rozwój", organizowanym przez Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy "MarGo" w Karpaczu, 22-24.11.2013r. (z artykułem: "Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki" na przykładzie województwa świętokrzyskiego")

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2012/2013

 1. Wizyta studyjna w Parku Naukowo-Technologicznym "Euro-Centrum" w Katowicach (12.12.2012 r.)
 2. Uczestnictwo w warsztacie i grze biznesowej organizowanej przez Narodowy Bank Polski, ICAN Institute, Harvard Business Review Polska pt.: "Nowoczesne multimedialne narzędzia edukacji ekonomicznej – warsztat strategiczny" (27.03.2013)
 3. Organizacja szkolenia wewnętrznego "Z HR-em na Ty" ("Motywowanie pracowników w agencji pracy i doradztwa personalnego – studium przypadku", 15.04.2013)
 4. Organizacja seminarium "Współczesne systemy motywowania" z udziałem ekspertów - praktyków, 20.05.2013.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2011/2012

 1. Uczestnictwo w Targach Kół Naukowych "Wkręć się w Koło" (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 9 listopada 2011 r.)
 2. Udział w Konferencji "Absolwent w firmie", zorganizowanej przez Dolnośląski Region Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław, 29 lutego 2012 r.)
 3. Organizacja szkoleń wewnętrznych "Z HR-em na Ty" (26.03.2012 r., 16.04.2012 r.)
 4. Organizacja seminarium "Inwestowanie w kapitał ludzki", 1 czerwca 2012 r.
 5. Udział w Konferencji "Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Organizacjami, Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 20 września 2012 r.
 6. Udział w Międzynarodowej XVII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów "Zarządzanie gospodarką w XXI wieku", zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNEIZ US, Instytut Wiedzy i Innowacji, 27-29.09.2012 r. (z artykułem: "Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki w Korpusie Służby Cywilnej")

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2010/2011

 1. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", zorganizowanej przez KNEPO Business Club przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, 8 kwietnia 2011 r. (z artykułem: "Background screening a ryzyko personalne")
 2. Organizacja seminarium "Nie daj się zaskoczyć! Rekrutacja i selekcja bez tajemnic!", 9 maja 2011 r.
 3. Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W stronę profesjonalnego konsultingu" pod tytułem "Międzynarodowy konsulting w dobie kryzysu", zorganizowanej przez Koło Naukowe Konsultingu oraz Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 28-29.09.2011 r. (z artykułem: "Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce")

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2009/2010

 1. Badanie śląskiego rynku konsultingu personalnego, luty 2010 r.
 2. Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (wspólnie z Akademickim Centrum Kariery), maj - lipiec 2010 r.
 3. Organizacja seminarium "Nie poluje na Ciebie łowca głów?! Rekrutacja i selekcja - dowiedz się więcej", 13 maja 2010 r.
 4. Udział w konferencji "W kierunku profesjonalnego konsultingu. Bariery i ograniczenia rozwoju konsultingu w Polsce", zorganizowanej przez Koło Naukowe Konsultingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 czerwca 2010 r. (z artykułem: "Śląski rynek konsultingu personalnego (wstępne wyniki badań)")