DZIAŁALNOŚĆ

   


Program Koła Naukowego "HR-owców" na okres akademicki 2015/2016

  1. Wizyty studyjne w działach personalnych wybranych organizacji.
  2. Udział w konferencjach skierowanych dla młodych ekonomistów.
  3. Zorganizowanie seminarium - spotkania z ekspertami-praktykami.
  4. Cykliczne spotkania członków w celu poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim (w tym: szkolenia "Z HR-em na Ty")
  5. Promowanie specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim".